Kutsal Kitaplarda Kadın

₺18.00 Ücretsiz Kargo

Kitap Özeti

Bu çalışma, dört büyük kitabın hangi zaman, mekan ve toplumlara, hangi amaçla gönderildiğini açıklarken, Kur’an-ı Kerim’in zaman, mekan ve toplumları aşan bir yaşam dini olduğunu vurgulamaktadır.

Kitabın asıl amacı, Kur’an-ı Kerim’deki kadının yaşamdaki yerinin altını çizmektir. Bunun sebebi ise, bugünkü İslam toplumunun kadına bakış açısının cahiliye dönemi yaşantısıyla gösterdiği benzerliklerin farkındalığını ortaya koyma ihtiyacı ve küreselleşme ile birlikte kültürel etkileşimlerin bir sonucu olarak, günümüzde İslam adına yapılan uygulamaların, Kur’an-ı Kerim’in aksine tahrif edilmiş diğer kitaplardan sızmış uygulamalar olduğunu karşılaştırmalı bir çalışmayla ayrıştırmak ve ayıklamak gereğidir.

İlâhiyatçı Rabia Gürer ile hukukçu ve psikolog olan Mehtap Altıntaş tarafından hazırlanan, önsözünü Prof. Dr. Hamdi Döndüren’in yazdığı Kutsal Kitaplarda Kadın başlıklı kitap önemli sorulara yanıt arıyor:

* Semavi dinlerde kadının yaratılışı nasıl tanımlanmıştır?
* Yaratılış kıssaları üzerinden nasıl bir kadın tarifi yapılmıştır?
* Semavi dinlere göre kadının eş ve anne olarak hak ve görevleri nasıl, hangi hukuki esaslara göre belirlenmiştir?
* Kadın, sosyal hayatta nasıl tanımlanmıştır?
* Kadının cinsel hayatı nasıl kontrol altında tutulmaya çalışılmıştır?
* Kutsal kitaplarda tek eşlilik, çok eşlilik nasıl yorumlanmıştır?
* Kadının erkeğe göre konumu, çocukları, miras hakkı ve günlük yaşamı hangi ilkelere göre düzenlenmiştir?
* Kadının ibadetteki rolü nedir?

Sepetiniz
Ücretsiz Kargo Fırsatı PTT KARGO
Whatsapp Sipariş