Şeytan Çıplak + Gülen Şeytanlar Tarihi

₺49.90 Ücretsiz Kargo

Kitap Özeti

Şeytan Çıplak

Kemal Özer bu kez tek bir konu üzerine yazmıyor. Kimlik, ideoloji, dünya, bizim coğrafya, endüstri, siyaset ve 17 Aralık üzerine yazıyor. Üstelik sesi, Şeytan Çıplak diyecek kadar yüksek çıkıyor. İnsanın hız, haz ve hırs üçgeninde yaşadığını söyleyen Özer, “Farkında olamasak da geliştikçe büyülendik, büyülendikçe körleştik. Artık büyüsü bozulmuş bir dünyada yaşıyoruz. İblisin karanlık adamları hariç, kimse durumdan memnun değil, kimse mutlu değil, kimse sıhhatli değil. ‘Yeni dünya düzeni’ denilen şeytani yapılanma dostluk maskesi altında Yaratıcıya, tabiata, insana, inançlara, kısaca, engel olarak gördüğü her şeye düşmanlık ediyor,” diyor.

Yeni bir dünya yahut da pek çok kimsenin reddetmediği girift, sevimsiz, kirlenmiş, buhranlı, hastalıklı ve özellikle şizofrenik bir hayatın içine itildik. Adları ve bütçeleri iri, unvanları kalabalıklaşmış, ama at gözlükleriyle donatılmış kurum ve kişilere mahkûm bırakıldık. İletişim araçları, reklâm, moda, müzik, kredi kartı, sentetik toksik yiyecek, içecek ve giyecekler, “temizlik” ve kozmetik ürünleri ile esir alınan beden, bilinç, ahlak ve ruhlar ordusu gibiyiz artık.

Özer, bütün bu kargaşanın nedeninin Allah’la, tabiatla, adaletle ve hakikatle olan ilişkimizin bozulması olduğunu belirtiyor ve ekliyor: “Musevi-Hıristiyan ahlakı, insanı tabiattan kopardı. Modern materyalizm ise bugün Allah’ı dışlayıp insanı tamamen tek başına bırakarak sorunu keskinleştirdi. Kâinat şeyleştirildiği için, insan da şeyleşti. Bütün bu kötülüğün kaynağının ne olduğunu sorgulayan düşünürler, ‘soyaçekim’ diyorlar: Kur’an’i tabirle, atalarının dini üzere yaşamak.”

Kemal Özer, tahrif edilmiş dinlerin mensuplarının ideolojisine bir de seküler dünyanın sömürgeciliği eklendiğinde, içinde debelendiğimiz kötülük sarmalının gerçek nedenin anlaşılacağını belirtiyor. Ona göre en fenası kurumsallaşmış olan kötülük. “Bütün kötülüklerin en kötüsü, kurumsallaşmış olan kötülüktür ki, bugün yaşadığımız tam da budur. Kurumsallaşan ideolojik ve bilimsel temelli kötülük, bir yıkım uygarlığıdır. O inşa etmez, onarmaz, parçalar, çöp ve yok eder. Bu bir hiç olduğu için, her şeyi hiçleştirmeye çalışır. Ruh, beden ve bilinci kötü olduğu için, iyiyi ve iyiliği ele geçirip onu da kendine dönüştürmek ister.”

Yine de, çözümsüz değil diyor yazar ve yeise kapılmadan İslam’ı işaret ediyor. “Mamafih kuşatıcı olan zulüm değil, haktır. Unutulmamalıdır ki, zalimin başarısı güçlülüğünden değil, bizim ona yüklediğimiz aşırı güç vehminden… Şeytan ve küresel mafya, insanları çocuklarıyla, rızklarıyla, gelecekleriyle, hatta iktidarlarıyla korkutur. Korkutamadığında ise destek verecekleri bir amaç koyar önlerine. Bize düşen, düşmana güç vehmetmek ve ona atfedilen sanal gücün büyüsüne kapılmak değil, kendi gücünün farkına varmaktır, Hz. Musa misali… Hz. Peygamber (s.a.v.) en zor anında yoldaşı, kardeşi Hz. Ebubekir’e (r.a.) ne diyordu: ‘Korkma! Allah bizimle beraberdir!’ ”

Gülen Şeytanlar Tarihi 

Aslında bu ‘tarih’, şeytanın kibri yüzünden Allah-ü Teâlâ’nın, Âdem (a.s.)’a yani insana secde/tazim emrine isyanıyla başlamış, O ve zevcesi Hz. Havva’yı, ‘yasak ağaç’ ile aldatmasıyla devam etmiştir. İblis ile insanın mücadelesi o gün bugün aralıksız sürüyor.

Şeytan, Kuran’ı Kerim’de de açıkça beyan edildiği üzere, sırat-ı müstakime ulaşan Müslümanları bu yoldan uzaklaştırmak, Âdem’in çocuklarını Hakk yola yaklaştırmamak ister. Bunun için içimizden bazılarını kendine çırak olarak alır, kalfalığa kadar terfi ettirir. Bu iki ayaklı şeytanlar ise ustalarıyla beraber fitne ateşi yakarlar. İsterler ki; şüphecilik artsın, akıl ve lider putlaşsın, Müslümanlar kendi arasında fırkalara bölünüp parçalansın, herkes sadece kendini doğru yolda görsün, fitne, fesâd alsın yürüsün, Hakk ile batıl karışsın…

İşte bu kitap, şeytan ve onun emrine giren kalfaların ifsad tarihidir. Sion, Bilderberg, Gül Haç, CIA, MOSSAD, BND, NATO, Cizvit, Moon, Opus Dei, Sayntoloji, mason locaları ve dahi FETÖ gibi illüzyonist şer şebekelerinin yazdığı ‘kanlı’ bir tarih… Başka bir ifadeyle, başrolünde sahte peygamberlerin, sahte şeyhlerin, Pavlus, İbn-i Sebe, Hasan Sabbah, Sabetay Sevi gibi hannâsın oynadığı ‘büyülü’ bir film…

Bir daha aldanmamak, kanmamak, tuzağa düşmemek ve evet şeytanın kalfalarıyla savaşmak, bir eşrefi mahlûkat olarak bize verilen emaneti hakkıyla taşımak için okunmalı! Düşmanı yakından tanımak için… İlk kez yayımlanan belgeler, bini aşkın referans eşliğinde, bir ‘korunma’ ve ‘fetih’ duası niyetine…

Kitabın Bölümleri:

* İFSAD VE FİTNE HAREKETLERİ
* PAVLUS: ŞEYTANIN KALFASI
* İBN-İ SEBE: GÜLEN’İN FİKİR ATASI
* EHLİ SÜNNET VE’L-CEMAAT MEZHEPLERİ
* HASAN SABBAH: ŞEYTANIN KALFASI
* THUG’LAR: AZ BİLİNEN CİNAYET ŞEBEKESİ
* OSMANLI MİLLET SİSTEMİ VE RUM PATRİKHANESİ
* SABETAY SEVİ: ŞEYTANIN KALFASI
* CEMALETTİN EFGĀNÎ: MODERNİST, REFORMCU, MÜFSİD
* EBÛ REYYE: HADİS KARŞITI VE TARİHSELCİLERİN ŞEYHİ
* FAZLUR RAHMAN: MODERNİST MÜFSİD
* MUSA CARULLAH: MODERNİST, ŞAŞKIN MÜFSİD
* TAHİR’ÜL KADRİ: PAKİSTAN’IN FETÖ’SÜ
* MASONİK MANEVİ CİHAZLANMA ÖRGÜTÜ
* İNGİLİZLER SAHNEDE
* MODERN ŞEYH BÖYLE OLUR
* YABANCI OKULLARIN İSLAM VE TOPLUMA ETKİSİ
* ADI AYLİN: PEKİ KENDİSİ KİM?
* KASIM GÜLEK: GÜLEN’İ NATO, CIA VE PAPA’YA SUNAN ADAM
* YAŞAR TUNAGÜR: FETÖ’NÜN MUCİDİ
* HERKÜL HAREKETİ: YA DA TERÖR ÖRGÜTÜ FETÖ
* GÜLEN’İN NESEBİ
* HİTĀM
* FETÖ ÖRGÜTÜ KAVŞAKLARI VE KIRILMA KRONOLOJİSİ
* ARAŞTIRMADA FAYDALANILAN ESERLER
* DİZİN

İlgili Kitaplar

Müslüman’ın Diyeti + Şeytan Ye Diyor

₺99.90

İyi Gıda Kötü Gıda

₺18.25

Şeytan Çıplak

₺16.90

Şeytan Ye Diyor!

₺34.90

Sepetiniz
PTT KARGO Ücretsiz Kargo Fırsatı
Whatsapp Sipariş