Sonsuz Bir Aşk Kitap Seti

₺27.90

Kitap Özeti

Ruhun Aşk Hali, İslam Tarihi, Sonsuz Bir Aşk, Mevlana’dan Nefesler; 4 kitap bir arada 27,90 TL.

Ruhun Aşk Hali

Hangi zaman… Acil bir zaman… Olaylar hızla akarken… Kötülük her gün biraz daha artarken… İyilik azalırken… Şeytan… ‘Ruh’umuzu kuşatırken… Şimdi ‘oku’mayacağız da! Ne zaman okuyacağız… Ey Kalbim Kur’an! ‘Ruh’umuz Aşktır ‘biz’im… “Ruhun ‘Aşk’ Hali”yiz… ‘Biz’! Bu kuşatılmayı ancak! Kalbimizdeki vahyi ‘oku’yarak aşabiliriz… O zamanlar işte! ‘Aşk’ın o ‘bir’ halinin içine girmeliyiz… ‘Ruh’umuzu kurtarmalıyız… Ruhumuzla sırlanmalıyız…

Ey Kalbim Kur’an! Başlıyoruz… Ruhun sırlarını açıyoruz…

Hayati Sır ‘ruhun’ derinlerine iniyor son kitabında.

Çünkü…

‘Ruh’ konusu! ‘Bir’ sırdır… Üzerine düşünürken… Tefekkür ederken… Yazarken…. Temkinli olunmalıdır… ‘Kalem’ titrer… Yazmak istemez bazen… Zorla yazdırılmaz… Beklenir… Sükunet içine girilir… Secde edersin… Secdedeyken… ‘Kalem’! Yazmak ister… Asıl yazı odur… ‘Alın yazısı’ gibidir…

İslam Tarihi

İnancın Temelleri, Tarihsel Süreç, Bilim ve Sanatın Gelişimi, Modernite ve Gelenek, İslam Ülkeleri Hakkında Genel Bilgi, Önemli Olayların Kronolojik Sıralanması;

İslamın genel durumu
İslam İnancı
İslam dünyasının tarihi
İslam dünyasında bilim ve sanat
Modernite ve gelenek
Haritalarla İslam ülkeleri
İslamın kökenleri
İlk vahiy
Medine anayasası
Osmanlı’nın son dönemleri
Moderniteye tepkiler
İlim ve fıkıh
Halifeliğin çöküşü
Haçlı seferleri

Sonsuz Bir Aşk

Ey İstanbul! Ey hâlâ ‘bir’ manevi vücudu olan İstanbul! Ayağa kalk artık! Şeytan, Kudüs’te Mescid-i Aksa’yı yıkıp, tapınağı yeniden inşa ederek, ‘dünya kralı’nı yeryüzüne çıkarmaya çalışıyor! ‘Biz’im ‘manevi vücud’umuzu tehdit ediyor… İstanbul! Ey İstanbul! Şimdi dua vakti işte!

İstanbul bir anahtardır… Ahiret zamanının başlangıç noktasıdır… İçinde tüm zamanların ‘bir’leneceği bir şehirdir… Ve ‘Deccal’in en korktuğu şehirdir İstanbul… Çünkü onun manevi iklimi içinde ‘Mehdi’yi barındırır! Dünyanın bugün geldiği yer Mehdi Aleyhisselamı görünmeye zorlamaktadır… Şam’a girilmedikçe ahir zaman başlamayacaktır… Şam üzerinde kilitlenmiştir manevi âlem! Deccaliyet ve Mehdiyet karşı karşıya gelecektir…

İstanbul’un alnı muallâk kayasına değince, göklerin kapıları ardına kadar açılacak… Ve melekler akın akın inecekler Kudüs’e… Mescid-i Aksa’yı koruyacaklar, o mübarek mekânı yıkıp, onun yerine tapınağı yeniden yapmak isteyen ‘duvarcı ustaları’ndan… Kur’an-ı Kerim’deki o malum ‘duvarcı ustaları işte! Şeytanın kilit taşının sahipleri! Ve yeraltı ile irtibatlı ‘ırk’! O dalgıç ırk!

Hayati Sır bu kitabında merkeze Şam, Kudüs ve İstanbul’u alarak sır dolu tasavvuf yolculuğuna devam ediyor. Ve iyiliğin kılıcını iyice keskinleştiriyor. “Ya ‘oku’yacak ve kurtulacaksınız, ya da şeytanın dumansız ateşiyle yanacaksınız” diyor. Ve hepimizi tefekkür etmeye çağırıyor. ‘Sonsuz bir aşkın içindeki kıyamet zamanı’ üzerine tefekkür etmeye…
Bir tarafta deccaliyet, diğer tarafta ise Mehdiyet… İnsana, “Senin sonun yakındır” diyerek şu günlerde bizatihi ‘kurtarıcı’ olarak görünmeye hazırlanan şeytan ve her müminin elinde iyiliğin kılıcına dönüşecek Cennet sözü… Meydan okuyan şeytan, dua eden insan…

Ve sonsuz bir aşkın içindeki sonsuz ümit… Hayati Sır kalemin sorumluluğunu iyi biliyor. Kötülüğün deşifresinin, eğer doğru yapılmazsa, sahibini güçlendireceğinin farkında. Güç gösterileriyle zihinlere kazınan ‘çaresizlik” imgesini yıkıyor önce ve Kur’an-ı Kerim’in bütünlüğü içinde sırat-ı müstakimi hatırlatıyor. İnsanları korkuya sevk etmeden, etraflarına örülen korku düzeninin önce görünürlüğünü sağlıyor, sonra o şeytani kozanın dışına İslami inanç ve güzel ahlak ile nasıl çıkılabileceğinin formülünü veriyor. Bunu yaparken de tasavvufi şiir dilini kullanıyor:

Bu kitap “sonsuz ‘bir’ aşk”ın kitabıdır… Ve bir Cennet sözü ile yazılmıştır…’Şeytan’ inşallah bu kitabın içine sızamamıştır… Tüm kelimeler aynı ‘saff’ta toplanmışlardır… Ve hepsinin yüzleri ‘Mescid-i Haram’a dönüktür… Öyle ki birazdan Ezân-ı Muhammedi duyulacaktır… Ve ezanla birlikte İstanbul, kıyama duracaktır! Yeryüzünde, ezanın dışındaki tüm sesler duyulmaz olur şimdi… Şeytanın sesi de kesilir… Şeytan dostları, kuruluşları ve medyum medyası susar ya da susturulur… Böylece şeytanın örtüsü, ‘hakikat’in üzerinden kalkar ve insanlar o tek ‘bir’ gerçeği tüm güzelliğiyle fark ederler!
Ve Mehdi Aleyhisselam, şeytanın karşısına dikilir… ‘Biz’ler, dünyanın tüm ‘mazlum’ları artık ‘bir’ olmuş ve hepimiz ellerimize ‘iyiliğin kılıcı’nı almışızdır… Hazırızdır biz!

Ve son olarak soruyor Hayati Sır: Siz hazır mısınız?

Mevlana’dan Nefesler

Allah’la olduktan sonra ölüm de, ömür de hoştur…
**
Âşığın kıblesi Hak’tır. Felsefi aklın kıblesi hayal.
Dünya düşkünlerinin kıblesi para, şekle tapanların taş yontulardır.
Gönül sahiplerinin kıblesi iyilik ve lütuf, görünüşe tapanlarınki dilberlerin yüzüdür.
**
Ümitsizlik edip, gönlüne eziyet etme.
Geceye bakıp karartma kendini.
Bak ki ne doğacak güneşler vardır.
Dünya imkânlarla, çarelerle, dermanlarla doludur.
Her şeyin bir çaresi vardır. Ölümden gayri.
Bil ki ölümün de çaresi vardır.
O da ölmeden önce ölmektir.

Tüm dünyanın Mevlanaca bir hayata en çok ihtiyaç duyduğu bir zamanda yaşıyor olmamız sebebiyle, insanlık adına onu anlamak ve anlatmak noktasında üzerimize önemli bir görev düşüyor. Lakin daha öncelikli görev, onu ilk olarak kendimizin anlamasıdır. Anlam ile söz arasında münasebet olsa da, anlam sadece sözle sınırlandırılamaz.

Mevlana ve eserleri üzerine o kadar tez hazırlanmış olmasına rağmen, onca programla her yanı Mesnevi’den sözlerle süslemiş olmamıza rağmen, hatta her yılın aralık ayında “Şeb i Arus” törenlerinin gitgide daha büyük kalabalıklarla kutlanıyor olmasına rağmen Mevlana’yı ciddi manada anlayabilmiş değiliz.

Aksine, farklı motivasyonlarla Mevlana ve eserleriyle yakından uzaktan alakası olmayan birçok fikrin onun fikriymiş gibi yansıtılıp yaygınlaştırılması sonucu ortada muazzam bir haksızlık, muazzam bir bulanıklık var. İşte bunca bulanıklığın içinde, Mevlana’yı Mevlanaca anlamanın yolu nedir o zaman? Veya başka bir ifadeyle, “Nasıl bir anlama?” bizi Mevlana’nın aslıyla tanıştırır, bizi onun yoluyla hemhâl kılar.

İşte bu kitap Mevlana’yı ilahlaştıranlara da, onu Allah’tan k

Sepetiniz
Kargo ücretsizdir.
Hızlı Gönderim Ücretsiz Kargo
Whatsapp Sipariş