Allah’a Yakın Olmak + Allah’a Yakınlığın Dereceleri

₺30.00 Ücretsiz Kargo

Kitap Özeti

Allah’a Yakın Olmak 

Allah her şeyi kuşatmıştır ve insana şahdamarından daha yakındır. Ancak insanların çoğu Allah’a olan bu yakınlıklarının farkında olmadıkları için O’nu hep kendilerinin dışında aramaktadırlar. Oysaki aradıkları şey kendi içlerinde gizlidir. Bu yüzden nefsini en iyi bilen Rabbini en iyi bilendir. Nefsi bilmenin yolu ise seyr u sülûktan geçer. İnsan sülûk ederek Rabbine yaklaşır ve sonunda Rabbi kulun tutan eli, gören gözü, işiten kulağı durumuna gelir. Kul kendisinden görüp işitenin aradığı sevgili olduğunu fark eder, aradaki ayrılık kalkar. Artık Allah’a yakındır. Vücudu vahdete kavuşmuştur.Hayykitap, ‘Herkes İçin Tasavvuf’ serisine varlık mertebeleri ve insan-ı kâmil konularını ele alan Allah’a Yakın Olmak kitabıyla devam ediyor. İsmail Hakkı Bursevî’nin risâleleri üzerinden yapılan bu çalışma ile tasavvuf geleneğinin varlık düşüncesinin günümüz okuruna ulaştırılması hedefleniyor. Kitap, sadece bir çeviri ve sadeleştirme çalışması değil. Özellikle tasavvufî kozmolojinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacak açıklayıcı dipnotlarla zenginleştirildi.

Allah’a Yakınlığın Dereceleri

Kul, önce Allah’ın emir ve yasaklarına riâyet etmekle sonra da nâfilelerle yakınlığa ulaşır. Kulun edâ ettiği nâfilelerin en büyüğü de kötü arzuları terk etmektir. Sadece hac, oruç ve namaz gibi ibadetleri yapmakla nefs arınmaz. Kalplerin temizliği bunların yanı sıra ancak kini, aldatmayı ve nefreti terk etmekle, nefsin kötü huylarını arındırmakla olur. Çünkü kalpler ancak temizlik ve arınma ile Allah’a ulaşır. Nefsin iradesi azaldıkça kişinin Rabbine yakınlığı artar. Kul nefsinin iradesini söndürerek yakınlık derecelerinde yükselmeye devam eder. En sonunda bu derecelerin en üst noktasına ulaşır. Artık orada kendisinin bir iradesi kalmaz!

Elinizdeki kitapta Hakîm Tirmizî, ibadetin temelini oluşturan farzlardan başlayarak kişinin iradesini tamamıyla Allah’ın iradesine bağlaması derecesine varıncaya dek Allah’a yakınlığın farklı duraklarını ve her bir durakta ne gibi hallerin yaşandığını anlatıyor.

Kitabın Bölümleri:

• Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla Allah’a Yakınlığın Yolları: Farzlar ve Nâfileler
• Şükrün Hakikati
• Takva
• Takva Sahibi ve Doğru Yolda Bulunan Kimse Günahı Arzular mı?
• “Haşyet Allah’ı Bilmekten, Korku (Havf) Müşahedendir” Sözünün Açıklanması
• Ruh-Beden İlişkisi
• Kalp
• Miras
• Niyet
• Hz. Peygamber’in (sav) “Size İki Ağır Yük Bıraktım: Allah’ın Kitabı ve Benim Neslim” Hadisinin Açıklaması
• Marifet, İman, Tevhit vb. Kavramların Farklılıkları
• Hadislerde Yüce Allah’a Nispet Edilen Örtü, Elbise, Gömlek, İnme ve Gülme Kelimelerinin Açıklaması
• Yüce Allah’ın ‘Kim Benim Lütfumdan Başka Bir Şeye Ümit Bağlar ve Benim Adaletimden Başka Bir Şeyden Korkarsa, Benden Başka Bir Rab Bulsun!’ Sözünün Açıklaması
• İbadetin Hazzı Neden Kaynaklanır?
• Dünya Sevgisi
• “Bismillah” Sözünün Hakikati
• “Elhamdülillah” Sözünün Hakikati
• Sevâd-ı Azam Kimdir?
• Cennet ve Cehennem Sona Erecek mi?
• Hayır ve Şer Ne Demektir?
• Âlimin Azgınlığının Sebebi Nedir?
• “Ne Mutlu O Gariplere” Sözündeki Garipler Kimlerdir?
• Kişi Ne Zaman Tevhit Ehli Olur?

İlgili Kitaplar

Kalbin Anlamı

₺12.00

Edep Ya Hu

₺16.00

Kalbini Bul

₺12.00

Allah’a Yakınlığın Dereceleri

₺12.00

Allah’a Yakın Olmak

₺14.00

Sepetiniz
Hızlı Gönderim Ücretsiz Kargo
Whatsapp Sipariş